Published in Civi.bg (25.05.2018) Министерството на околната среда и водите се похвали, че България рециклира над 30% от отпадъците за 2016г. Провокирани от множество сигнали за нерегламентирани сметища и замърсена околна среда Civi провери данните на НСИ (националния статистически институт) за  рециклирани битови отпадъци за същия период. Оказа се, че едва 2,8% от боклука е предаден за рециклиране.  В търсене на истината подадохме запитване до мнистерството да ни изпрати повече информация за статистиките, които използва и откъде идва това разминаване- чакваме техния отговор.
Данни за рециклираните битови отпадъци, НСИ, 2016г.
Боклуци навсяде
Според МОСВ България е в челната тройка на ЕС по ефективност на рециклирането на оловни акумулаторни батерии. Държавни експерти наблюдават трайна тенденция на нарастване на количествата компостирани биоотпадъци. Страната ни успешно изпълнявала и заложените в европейското законодателство цели по рециклиране на специфични отпадъчни потоци – от опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, МПС, батерии и акумулатори, като изпълнението се движи около и над средното ниво за страните в ЕС. След разделното събиране на боклуците, процесът на обработка продължава в сепариращи инсталации. Там те се разделят допълнително подвидове: пластмаса, метал, хартия, стъкло и нерециклируем материал. Отпадъците имат категория от кодове, записани върху опаковките, и според тях се сортират наново.  Следващия етап е завода за преработка и производство на нов продукт. В сайта на ЕКОПАК, първата организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки, лицензирана от Министерството на околната среда и водите, открихме данни за рециклирането на отпадъци от далечната 2008г. и то само за София.
В сайта на НСИ обаче открихме актуална информация за рециклираните битови отпадъци по градове и общини. След като анализирахме данните за част от най-големите общини, достигнахме до следното заключение:
Данни на НСИ за рециклираните битови отпадъци в избраните общини, 2016г
Статистиката е страшна, но ние можем да я променим! Сигнализирай на Civi  за мръсотията около теб, а ние ще се свържем с отговорните за почистването органи. Нека живеем на чисто!