Published in Civi (29 May 2018)

Поколението на хората между 14 и 29-годишна възраст у нас си представя да има две деца в живота си. Данните са от най-новото мащабно и единствено по рода си изследване сред младите хора у нас, проведено от „Галъп интернешънъл“ като част от проект на Фондация „Фридрих Еберт“ за цяла Централна и Източна Европа.

Oфициална статистика на Gallup International
Civi публикува част от разултатите от изследването заради неразривната връзка между гражданската активност на младите хора с тяхната лична и професионална реализация. Участието на българските младежи в граждански инициативи и други социални форуми е много ниско. Само 15% от младите членуват в някаква формална организация, защитават открито гражданската си позиция, а едва една четвърт са извършвали някаква доброволческа дейност през последната година. Ниската активност, професионалното разочарование и пренебрегването на темата за децата са следствие на 4 годишна тенденция, която експерти на агенцията и Евростат анализират.

В навечерието на Деня на детето „Галъп интернешънъл“ съобщи изследователски факти от този проект в поредица медийни и научни публикации.  Изследването е проведено сред над 1 000 души в периода февруари – март 2018 г. и е представително за хората на възраст между 14 и 29 години.

Колко деца искате?

12% си представят едно дете. 59% искат две. 10% – три, а 2% искат четири или повече. На практика почти никой не посочва, че не иска деца. Останалите 17% не знаят или не отговарят. При тийнейджърите у нас делът на онези, които още не знаят колко деца биха искали да имат в живота си, е една пета, а при тези между 20 и 29 години – около една десета.

официална статистика на Gallup International

Младите с по-благоприятна житейска перспектива като че ли не поставят децата толкова високо в предпочитанията си. Основните приоритети пред завършилите средно и висше образование са намирането на постоянна работа и кариерно развитие.

Няма връзка между образование и професионално реализация

Според изследователите Петър Емил Митев и Сийка Ковачева предпоставка както за ефективността на образователната система, така и за производителността на труда е съответствието на учебната подготовка на младите хора и тяхната професионална работа. Изследването установява много сериозно разминаване. Съвкупността на младите хора без професионална квалификация и онези, които имат, но не я реализират, е тревожно висока: това са 62% от работещите среднисти и 42% от специалистите с висше образование! Това разочарование има силна корелация с пренебрегването на темата за деца и семейство.

Според изследователите на Gallup е явно, че в последните няколко години – в които все по-активно се говори за демографските проблеми у нас – не е настъпила съществена промяна в представите, плановете и мечтите на хората в основната детеродна възраст. Този тип процеси, разбира се, са много бавни и след няколко години следва да бъде направено още едно замерване.

Линк към цялото изследване: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sofia/12568.pdf