Published in Успелите (12 March 2019)

Пъпната връв е преносител на животворна сила през целия престой на бебето в утробата и след това. През бременността тя е канал за захранване на бебето с всички необходими за развитието му вещества. Секунди след раждането кръвта от пъпната връв се превръща в източник на стволови клетки, които могат да спасят човечето от коварни заболявания през целия му бъдещ живот.

Взимането на стволови келтки е безопасна процедура както за майката, така и за бебето. Специализирани медицински лица извличат необходимата кръв от пъпната връв за минути и после я съхраняват в лаборатория в дълбоко замразено състояние. Биологичният материал има живот около 20-25 години и може да послужи за лечение на бебето от болест на Паркинсон, ДЦП (детска церебрална парализа) и други над 85 състояния.

Изследване на HealthLine нарича тези стволови клетки недиференцирани или “blank” клетки. Това означава, че те са способни да се развият в тъкани, които обслужват множество функции в различни части на тялото. Повечето клетки в тялото са диференцирани, т.е. могат да служат само за определена цел в определен орган. Например червените кръвни клетки са специално предназначени да пренасят кислород през кръвта, това е тяхната единствена функция. Чудото на живота започва само с една единствена клетка. Тази клетка се нарича зигота или оплодена яйцеклетка. Зиготата се разделя на две клетки, след това на четири и така нататък. В крайна сметка, клетките започват да се диференцират, приемайки определена функция в част от тялото. Този процес се нарича диференциация.

Стволовите клетки все още не са диференцирани клетки. Те имат способността да разделят и правят неограничен брой копия от себе си. Други клетки в тялото могат да репликират само ограничен брой пъти, преди да започнат да се разпадат. Когато стволовата клетка се раздели, тя може или да остане стволова клетка, или да се превърне в диференцирана клетка, като мускулна клетка или червена кръвна клетка например.

Тъй като стволовите клетки имат способността да се превръщат в различни други видове клетки, учените от публикуваното изследване в HeathLine, смятат, че те могат да бъдат полезни за лечение и изучаване на болести. Според заключенията им стволовите клетки могат да се използват за:

  • Отглеждане на нови клетки в лаборатория, които да заместят увредените органи или тъкани
  • В части на органи, които не работят правилно
  • Изследвания на причините за генетичните дефекти в клетките
  • Изследвания как се появяват болестите или защо някои клетки се развиват в ракови клетки
  • Тестване на нови лекарства за безопасност и ефективност

BBC публикува информация за ефекта от лечението със стволови клетки извън лабораториите. Пациент от Лондон, който е бил лекуван от рак, вече е в ремисия от ХИВ в продължение на 18 месеца и не приема лекарства за болестта благодарение на терапия със стволови клетки. Изследователи и лекари казват, че е твърде рано да се каже, че пациентът е “излекуван” от ХИВ, но все пак резултатите са видими. Засега експертите твърдят, че подходът не е практичен за масово лечение на хора с ХИВ, но един ден може да помогне да се намери лек.

Противоречията

Възрастните стволови клетки не представляват никакви етични проблеми. През последните години обаче има противоречия около начина, по който се получават човешки ембрионални стволови клетки. По време на процеса на събиране на ембрионални стволови клетки ембрионът се унищожава. Това поражда етични тревоги за хората, които смятат, че унищожаването на оплодения ембрион е морално погрешно. Противниците вярват, че ембрионът е живо човешко същество. Те не мислят, че оплодените яйца трябва да се използват за изследвания. Те твърдят, че ембрионът трябва да има същите права като всеки друг човек и че тези права трябва да бъдат защитени.

Поддръжниците на изследванията на стволови клетки, от друга страна, вярват, че ембрионите все още не са хора. Те отбелязват, че изследователите получават съгласие от двойката донори, чиито яйца и сперма са били използвани за създаване на ембриона. Поддръжниците също така твърдят, че оплодените яйца, създадени по време на инвитро оплождането, ще бъдат изхвърлени така или иначе, така че те могат да бъдат използвани за научни изследвания. Изследванията на стволовите клетки имат потенциал да окажат значително въздействие върху човешкото здраве. Има обаче някои противоречия около развитието, употребата и унищожаването на човешки ембриони. Учените могат да решат тези проблеми като използват нов метод, който може да превърне възрастните стволови клетки в “pluripotent” – стволови клетки, които могат да се променят във всеки клетъчен тип. Това би премахнало необходимостта от ембрионални стволови клетки в изследванията.

Подобни пробиви показват, че е постигнат голям напредък в изследванията на стволовите клетки. Въпреки тези подобрения все още има какво да се направи, преди учените да могат да създадат успешни лечения чрез терапия със стволови клетки.